Serveis

Construcció

Projectes d’edificació

Els projectes d’edificació d’obra nova …[+]

Projectes de rehabilitació

Projectes de rehabilitació en edificis existents. …[+]

Ampliació d’edificacions

Projectes d’ampliació d’edificacions existents. …[+]

Reforma d’habitatges

Projectes de reforma d’habitatges. …[+]

Direcció d’obres

Direcció d’obres d’edificació o rehabilitació …[+]

Amidaments i pressupost de projectes

Amidaments i pressupost de projectes d’edificació. …[+]

Gràfics

Modelatge BIM

Modelatge BIM d’edificis …[+]

Aixecament de plànols

Aixecament de plànols en dues dimensions lliurat en format PDF, DWG o DXF …[+]

Modelatge 3d

Modelatge informàtic en tres dimensions d’un projecte arquitectònic …[+]

Informes

Certificat de solidesa

Certificat de solidesa o seguretat estructural d’edificacions existents …[+]

Certificacions energètiques

Certificacions energètiques d’edificis existents o de nova construcció per a obtenir l’etiqueta energètica de l’organisme públic competent …[+]

Informe d’Avaluació d’Accessibilitat

Informe d’avaluació d’accessibilitat d’edificis existents …[+]

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Inspecció tècnica d’edificis existents segons legislació vigent. …[+]

Informes tècnics

Informes, dictàmens, peritatges o certificacions sobre edificacions existents o de nova construcció …[+]

Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat d’edificacions existents o de nova construcció …[+]

No heu trobat el servei que buscava?