Informe d’Avaluació d’Accessibilitat

Formulario evaluación accesibilidad edificio

En què consisteix un Informe d’Avaluació d’Accessibilitat?

Es tracta d’un informe emès per un tècnic habilitat, en el qual informa sobre l’accessibilitat d’un edifici segons la normativa vigent.

Com procedirem?

Després que contacti amb nosaltres concretarem una visita a l’edifici.

Farem una inspecció i prendrem les dades necessàries per realitzar l’informe.

Avaluarem l’accessibilitat de l’edifici i amb totes les dades redactarem l’informe amb el model oficial.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?