Aixecament de plànols

Sección levantamiento de planos
Planta edificio

L’aixecament de plànols d’edificis, locals o habitatges consisteix en la representació plànols de plantes, alçats i / o seccions que representin la realitat construïda.

Per procedir a la seva execució, haurem de concretar l’abast d’aquests treballs per avaluar els documents necessaris per a la correcta representació. En aquests casos poden ser plantes i / o alçats i / o seccions.

També haurem de concretar el nivell de detall que haurem representar i que elements representarem segons la finalitat d’aquests documents. Si necessitem aquests documents únicament per conèixer la superfície i distribució d’un habitatge per exemple, no serà necessari indicar el pas de canalitzacions de desguàs. No obstant això, si necessitem aquests plans per a una posterior reforma, caldrà incloure aquesta informació així com d’altres.

El detall de la informació representada dependrà de l’ús final dels esmentats documents.

El resultat es pot lliurar en paper, PDF o fitxer informàtics en dues dimensions (2D) amb format DWG, DXF, etc (altres formats consultar)

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?