Direcció d’obres

Rehabilitación cubierta
Rehabilitación estructural

Què comprèn la direcció d’obra?

D’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, el director d’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació al fi proposat. La direcció d’obra pot abastar tant l’obra nova com la rehabilitació d’edificis o parts dels mateixos.

Qui ha de realitzar la direcció de l’obra?

La direcció d’obra és convenient que la realitzi l’arquitecte que va redactar el projecte executiu, però si hi ha algun impediment per part de l’esmentat arquitecte o simplement no se li vol encarregar aquesta fase del projecte és possible que un altre arquitecte realitzi aquesta direcció d’obres.

Altres consideracions

Lògicament per realitzar aquest servei, ha d’existir un projecte bàsic i executiu redactat.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?