Centre cultural a Màlaga

Concurso centro cívico Málaga

Situat al solar ocupat pels antics cinemes Victòria-Astoria s’ubica aquesta proposta presentada al concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de Màlaga per aconseguir la millor proposta arquitectònica d’ús i viabilitat econòmica per al complex. Aquest concurs va ser en aquest sentit una mica peculiar per a la disciplina arquitectònica ja que no només es valorava la proposta arquitectònica sinó a més s’havia d’establir l’ús o usos de l’edifici. A més, per poder passar a la fase d’avaluació per part del jurat dels temes anteriorment descrits, s’havia de passar amb anterioritat per un altre jurat compost per economistes que havien d’avaluar la viabilitat econòmica del projecte. Per a això s’havia de presentar un informe de viabilitat econòmica que havia de demostrar la viabilitat del projecte, condició indispensable per passar a la següent fase del jurat.

L’edifici s’alinea amb els carrers exteriors a la plaça a manera de tancament de la mateixa. La planta baixa està totalment acristalada per a crear una transparència entre la plaça, l’edifici i l’exterior a la plaça. A més aquesta transparència permet veure des del carrer les restes arqueològiques situats a la planta soterrani.

A les plantes superiors es proposen espais dedicats a exposicions, biblioteca, oficines de “La Casa Natal de Picasso” situada a la mateixa plaça. En l’última planta s’ubica un restaurant panoràmic amb vista sobre la alcassaba i a la plaça de la Mercè. També disposa de tallers gastronòmics i la possibilitat d’accés al terrat amb un ús de bar exterior.

Veure projecte complet