AVIS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

(Aquest Avis Legal i Condicions Generals d’Us és la traducció de la versió castellana, en cas de discrepància preval la versió castellana)

 

I. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, https://www.builarquitectura.com, (a continuació, Lloc Web) la ostenta: Joaquín Buil Pellón, (en endavant El Titular Web) i les dades de contacte són:

Domicili professional: carrer Farigola, 30 baixos de la ciutat de Barcelona – Espanya
Correu electrònic de contacte: info@builarquitectura.com

L’activitat exercida per Joaquín Buil Pellón és una activitat regulada i es constata que, com tal, està en possessió del títol d’arquitecte que va ser expedit per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i actualment està col · legiat al Col·legi de Arquitectes de Catalunya (COAC).

 

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions

L’objectiu de les presents Condicions Generals d’ús és regular l’accés i utilització del lloc web. L’accés a la pàgina web és de caràcter gratuït i gratuït, excepte el cost de les connexions que ha de realitzar l’usuari mitjançant la xarxa de telecomunicacions. La utilització dels continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.El Titular Web es reserva la facultat de modificar el Lloc Web sense previ avis tant en continguts com en presentació o serveis.

l’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari, pel que s’entén que accepten les condicions des del moment que s’inicia la navegació per aquesta Web.

El Usuario assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web.

La citat responsabilitat comprèn un ús de la informació, continguts i / o serveis i dades ofertes per El Titular Web sense que sigui contrària al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera Pot suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

L’accés a aquest lloc web no suposa establir relació de cap tipus entre el usuari i el titular de la web.

El usuari declara ser major d’edat i disposar de suficient capacitat jurídica per enllaçar-se a les condicions del lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya, per la qual cosa no es garanteix que el lloc web compleixi les legislacions d’altres països en la seva totalitat o en part.

 

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Titular Web no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web tant en els seus continguts com en el seu servei. El Titular Web farà tot el possible per al bon funcionament, però no es responsabilitza de les interrupcions o que està lliure d’errors.

El Titular de la Web no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari que es pugui accedir des de la Web és lliure d’errors o provoca algun dany al sistema informàtic. En cap cas El Titular de la Web no serà responsable dels danys, perjudicis o perjudicis que es ocasionin per l’accés, navegació o ús del Lloc Web. S’inclouen en aquests danys entre altres els produïts pel mal funcionament del programari i virus informàtics. El Titular Web tampoc es fa responsable dels danys produïts per un ús inadequat del lloc web.

 

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El Titular Web adopta les mesures tècniques i organitzatives, segons el nivell de seguretat adequada al risc dels dades recollits.

Lleis que incorporen aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
  • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

V.POLÍTICA DE GALETES

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que emmagatzemen petites quantitats d’informació en el navegador de cada usuari en el seu dispositiu. Les cookies serveixen perquè el servidor recordi informació per facilitar la navegació de l’usuari per la Web i no danyar el dispositiu de navegació.

La informació acumulada per les cookies pot incloure dades com la data i hora de visita al lloc web i els llocs web visitats abans o després de l’accés a la pàgina web. Les galetes no roben informació personal de l’usuari. Tampoco extrae dades del disc dur del usuari. La única forma que les galetes guarda la informació del usuari és que aquest es proporcioni personalment. Ninguna galeta permet comunicar-se amb l’usuari per mitjà de telefonia o qualsevol altre mitjà de contacte.

Les cookies que permeten identificar a una persona, es consideren cookies amb dades personals. Per conseqüent, el usuari haurà de donar el seu consentiment per a la utilització de les mateixes. El consentiment serà comunicat oferint una decisió afirmativa, abans del tractament dels citats dades.

Galetes pròpies

Les cookies pròpies són les enviades al dispositiu de l’usuari i gestionades per El Titular Web amb l’objectiu de millorar el funcionament, millorar la qualitat, millorar el contingut i l’experiència del usuari a la Web. També es mantenen les preferències de l’usuari recurrent a la pàgina web.

Galetes de tercers

Les cookies de tercers són utilitzades per entitats externes que proporcionen a El Titular de la web els serveis per millorar el lloc web. Els principals objectius són obtenir estadístiques i analitzar la navegació de l’usuari a la pàgina web.

La informació obtinguda entre altres, són el nombre de pàgines visitades, el idioma, el lloc que correspon a la IP de l’usuari, el nombre de usuaris que accedeixen, la freqüència, la reincidència, el temps de visites, el navegador que utilitza el usuari o el dispositiu que utilitza el usuari. L’objectiu de recaptar aquestes dades, és el de millorar el lloc web, detectant possibles incidències o noves necessitats per a l’usuari. La informació que es recopila és anònima i per tant els informes que es realitzen no s’identifiquen als usuaris.

Les entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que la llei ho permeti.

Cookies de xarxes socials

El lloc web incorpora els connectors de xarxes socials per permetre l’accés a les mateixes a partir de la pàgina web. Per tant, les cookies de les citades xarxes socials, es poden emmagatzemar en el dispositiu de l’usuari. Els titulars de les citades xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de l’ús de cookies. A títol informatiu es indiquen els enllaços a aquestes xarxes socials a continuació per consultar les seves polítiques de privacitat i / o utilització de cookies.

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, rechazar i eliminar galetes

El usuari pot deshabilitar, rechazar i eliminar les cookies tant parcialment com totalment, instal·lades en el seu dispositiu. Per això cal ajustar aquesta opció en el navegador que s’utilitza. En el moment que es rebi en la seva totalitat o parcialment l’ús de cookies, podrà continuar accedint a la pàgina web, tot i que pot tenir limitada les prestacions del lloc web.

Canvis en la Política de Cookies

La política de cookies del lloc web pot canviar sense previ avis.

 

VI. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

El Lloc Web pot posar enllaços (com enllaços, banners, botons, etc.) que permeten als usuaris accedir a continguts de llocs web gestionats per tercers.

Aquests enllaços faciliten la navegació de l’usuari, sense que es consideri una recomanació o invitació per visitar aquests llocs web.

El Titular Web no ofereix ni comercialitza productes de tercers i / o serveis disponibles en els llocs web enllaçats. Tampoco garanteix la disponibilitat tècnica, veracitat o legalitat dels llocs aliens a la seva propietat.

El Titular Web no revisarà del contingut dels llocs web enllaçats, ni dels productes o serveis que ofereixen altres enllaços web. Per tant, no assumirà cap responsabilitat per danys que es produeixin per l’accés, legalitat dels continguts, qualitat, ús, opinió de productes i / o serveis dels enllaços web.

El usuari o tercer que faci un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, al lloc web ha de saber que:

No es permet la reproducció (total o parcialment) de cap dels continguts i / o serveis del Lloc Web sense autorització expressa de El Titular Web.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web ni sobre els continguts i / o serveis del mateix.

Una excepció de l’hipervínculo, el lloc web en el qual s’estableix tal hiperenlace, no contendrà cap element, d’aquesta Pàgina web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de El Titular Web.

L’establiment de l’hipervínculo no implicarà l’existència de relacions entre el titular web i el titular de la pàgina web des del qual es realitza, ni el coneixement i acceptació del titular de la web dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquesta pàgina web, i viceversa.

 

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc Web per si mateix o com a part cesionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts a la pàgina web. Aquests continguts comprenen entre altres imatges, àudios, video, so, programari, textos, marques, logotips i combinacions de colors. Per tant, són obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, s’apliquen les normatives espanyoles i comunitàries en aquest assumpte. De la mateixa manera s’apliquen els tractats internacionals suscrits per Espanya en aquest assumpte.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la Llei de Propietat Intel · lectual, queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de El Titular Web.

En cas que el Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposa una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ha de comunicar-lo immediatament a El Titular Web a través de la informació de contacte de l’apartat de INFORMACIÓ GENERAL de aquest avís legal i condicions generals d’ús.

 

VIII. ACCIONES LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El Titular Web es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda de la Pàgina web i continguts, o per incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús de la pàgina web.

La relació entre l’usuari i el lloc web es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De surgir qualsevol controvèrsia en relació amb l’interpretació i / o l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinaria sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb un dret.

 

Última modificació: 5 d’octubre de 2018