Modelatge BIM

Modelo BIM 3d edificio

Què és el modelatge BIM?

BIM (Building information Modeling) és el procés de generació i gestió de dades d’un edifici. Això pot abastar no només el projecte de construcció de l’edifici si no tot el cicle de vida d’aquest.

Com s’aconsegueix?

Amb la representació d’un edifici per mitjà d’objectes constructius que tenen associats les dades dels mateixos. El normal són representacions en 3D d’aquests objectes que deixen de ser línies, plans o volums per convertir-se en objectes amb propietats.

¿BIM és un programa informàtic?

No. BIM és un sistema de treball que utilitzen els programes BIM però no és un programa informàtic en concret.

Què conté un model BIM?

Conté tant la geometria com les propietats dels objectes

Quin és el format de final per a l’intercanvi de dades?

El més popular el l’IFC (Industry Foundation Classes). Permet l’intercanvi entre els diferents programes BIM que utilitzen els diferents agents de la construcció (arquitectes, enginyers, contractista, propietaris, etc). Hi ha programes gratuïts per visualitzat d’aquests arxius.

¿Com podem ajudar amb la metodologia de treball BIM?

Si necessita un model BIM d’un edifici ens podem encarregar d’aquest servei. Bé com modeladors BIM o com arquitectes col·laboradors o associats.

¿Com procedirem?

  1. Avaluarem les dades de partida disponibles. Aquests poden ser plans 2D, edifici físic o simplement res, perquè encara cal projectar l’edifici
  2. Concretarem el grau de participació en el modelatge (únicament com modeladors o com a projectistes associats o col·laboradors)
  3. Concretarem el grau de definició del model, segons l’ús que se li donarà. Això ve determinat per LOD (Level of Development)
LOD 100És el propi de les fases inicials, com estudis previs o avantprojectes
LOD 200Modelatge en el qual queda definida la geometria bàsica. Es pot extreure superfícies tant útils com construïdes. També es poden verificar els paràmetres urbanístics. A Espanya és el nivell habitual per al projecte bàsic. Els objectes arquitectònics queden definits però no les seves dimensions exactes.
LOD 300En aquest modelatge queda definit tot l’arquitectura de l’edifici. Les dimensions de cada objecte arquitectònic són necessàries i ja es pot extreure mesuraments precisos
LOD 400Nivell de modelatge amb informació addicional, on ja s’incorporen altres disciplines com estructures, instal·lacions, etc El projecte quedaria definit per obtenir ofertes dels contractistes. A Espanya és l’equivalent al projecte executiu. L’objecte està especificat per al muntatge en obra.
LOD 500Nivell de desenvolupament del model BIM està molt detallat i està pensat per a la utilització en el cicle de vida de l’edifici.

Abans de començar el modelatge farem unes proves de compatibilitat amb els elements més significatius per comprovar que el nivell de detall, dades i l’exportació a IFC són correctes.

Modelado BIM 3d urbanización

És possible realitzar models BIM de gran volum com a barris sencers. Posteriorment es poden obtenir plantes, alçats i vistes de cada edifici o de diversos. A la imatge un model BIM amb tanta informació que en una vista global apareix com taques negres. Si ens apropéssim podríem veure totes les parts de l’edifici bé modelades.

També és possible modelar un edifici existent per convertir-lo en un model BIM, amb informació de cada element. Per exemple:

  1. Bigues (tipus de material, resistència, característiques, etc)
  2. Finestres (tipus de finestra, tipus de vidres, fabricant, tipus de ferramentes, etc.)
  3. Espais (dimensions, ocupació màxima, volum, etc)
  4. Murs (resistència, característiques, etc)

Es poden guardar dades de qualsevol element per després emprar-los en informes de l’edifici.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?