Joaquín Buil Pellón

Joaquín Buil Pellón és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i està col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

Durant prop de 20 anys va gestionar una empresa constructora tant a nivell de gerència com de gestió tècnica. També va gestionar en la mateixa època altres societats mercantils del sector.

Té àmplia experiència en el modelatge 3d d’edificis, així com en el modelatge BIM i renderitzat.

S’ha presentat a nombrosos concursos d’arquitectura, alguns d’ells exposats en aquest web.

Titulaciones y cursos

 • Llicenciat en arquitectura per ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) 
 • Postgrau de rehabilitació d’estructures (1ª edició) – Escola Sert 

 

Otros cursos

 • Càlculs senzills per al projecte d’estructures i fonaments – Escola Sert 
 • Projecte de sostres unidireccionals de formigó adaptat a l’EHE-08 – Escola Sert
 • Càlcul d’estructures en rehabilitació: sostres (2ª edició) – Escola Sert
 • Càlcul d’estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars (2ª edició) – Escola Sert 
 • Presentació de la “instrucción de hormigón estructural – EHE 2008” – Escola Sert 
 • CE2 Nou procediment de qualificació energética per edificis d’habitatges – Escola Sert 
 • Cóm evitar patologies acústiques – Escola Sert 
 • Seguretat en cas d’incendi – Pla impulsa COAC

 

Otras certificaciones o titulaciones

 • Test de certificación energética – COAC