Certificat de solidesa

Certificado solidez edificio

Què és un certificat de solidesa?

El certificat de solidesa és un document pel qual un tècnic habilitat certifica que no s’observa un comportament deficient de l’estructura per a l’ús previst després d’una anàlisi a nivell ocular.

En algunes ocasions pot ser que sigui necessari algunes cates, proves, assajos o qualsevol altre mètode que el tècnic consideri oportú.

¿Com procedirem?

Visitarem l’edifici observant si hi ha deficiències en l’estructura, si observem que l’edifici no presenta cap patologia greu que alterés la solidesa del mateix, emetrem el corresponent certificat de solidesa, amb les reserves i observacions que depenguin en cada cas.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?