Amidaments i pressupost de projectes

Presupuesto obra

Què comprèn aquest servei?

Els amidaments i pressupost són documents que pertanyen al projecte d’edificació o rehabilitació.

També és possible redactar aquests documents per a altres fins, com la valoració d’uns treballs realitzats en una construcció, per pressupostar una obra per part d’una constructora, etc.

Els amidaments reflecteixen les partides d’obra amb el medició d’aquestes i sense preus.

El pressupost reflecteix les partides d’obra amb una valoració, d’acord amb la medició i preu unitari de cada partida d’obra.

Posteriorment, amb la suma de totes les partides d’obra, més els cost addicionals, coneixerem la valoració de la construcció.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?