Cèdules d’habitabilitat

Formulari-Cédula-d'habitabilitat

Què és la cèdula d’habitabilitat?

És un document que acredita que l’entitat de l’immoble que certifiquem, compleix amb els requisits d’habitabilitat per a l’ús d’habitatge, que exigeix la llei.

Quina validesa té la cèdula d’habitabilitat?

Aquest document té una validesa de 15 anys i és possible renovar per mantenir-lo vigent.

Quan és necessària?

Si es vol llogar o vendre un habitatge.
Si es necessita contractar els serveis d’aigua, gas i / o electricitat per a un habitatge.

Quina documentació és necessària?

Una fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Una fotocòpia de l’escriptura per comprovar que l’entitat objecte està registrada com a habitatge. En el cas de no estar registrada com a habitatge s’hauria de realitzar un servei addicional de canvi d’ús, sempre que aquest fos possible.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?